Plaques de cava del 2004:


Plaques de cava del 2009: